Νομοθεσία

Νομοθεσία που κυρίως αφορά στην λειτουργία των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Κάθε φορά επισυνάπτεται ένα ή περισσότερα αρχεία με τα ΦΕΚ της σχετικής Νομοθεσίας, ερμηνευτικές εγκυκλίους και λοιπά.

Βρείτε το ΦΕΚ 318, Τεύχος Β / 2011 το οποίο ρυθμίζει τη λειτουργία των Σχολικών ΕΠιτροπών σχετικά με τα οικονομικά θέματα.

Βρείτε την εγκύκλιο σχετικά με τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, για το σχολικό έτος 2014-2015.

Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, που αφορά στη λειτουργία των σχολείων για το τρέχον σχολικό έτος 2014-2015.

Εγκύκλιος Γ1/776/28-09-2000 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας και επισημάνσεις που διατυπώνονται για τα παραπάνω θέματα σας κάνουμε γνωστό ότι η εφημερία των εκπαιδευτικών αποτελεί σημαντικό στοιχείο της λειτουργίας των σχολείων και ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ΠΔ 20/98, ο έλεγχος σχολαστική εφαρμογή των οποίων αποτελεί καθημερινή υποχρέωση του διευθυντή του σχολείου.

Τετάρτη, 16 Οκτώβριος 2013 23:34

Όργανα Διοίκησης οργανώσεων γονέων

Υπουργική απόφαση Δ4 / 662 / 1998

Α.Π. Δ4 / 662 / 23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Υπουργική απόφαση)
(διορθωμένη σύμφωνα με την από 20-1-1999 εγκύκλιο)

1. Το σχολικό συμβούλιο κατά το άρθρο 2 του Ν. 2621 / 98 συνεδριάζει υποχρεωτικά τρεις (3) φορές το χρόνο, εντός του πρώτου δεκαημέρου του κάθε τριμήνου του διδακτικού έτους, έκτακτα δε, όποτε το ζητήσει ο Διευθυντής ή δύο τουλάχιστον φορείς που μετέχον στο σχολικό συμβούλιο. Ο Πρόεδρος διορίζει ένα από τα μέλη του σχολικού συμβουλίου ως γραμματέα.

Τετάρτη, 16 Οκτώβριος 2013 01:51

Κανόνες υγιεινής

Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά  εντός δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ο Ν.  1566/1985 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ  ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ

 

ΝΟΜΟΣ 1566/1985

ΦΕΚ Α' 167/30.09.1985 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.1566/1985
Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος 2013 21:07

Ορισμός Σχολικής Επιτροπής

Απόσπασμα από τα πρακτικά της 8ης συνεδρίασης της 9-3-2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά περί ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Πειραιά με την επωνυμία "Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης" με τους αναπληρωτές τους και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του.

Ακολουθήστε μας
στα social media

socialmediaFacebook socialmediaGoogle
socialmediaTwitter socialmediaYouTube

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με το
Διοικητικό Συμβούλιο
πατώντας εδώ

Συνδεθείτε

Open